ชื่อ       นางสาวเฟื่องฟ้า  ประดับเงิน

ชื่อเล่น      นุ้ย              กรุ๊ปเลือด     B

วันเกิด      วันศุกร์  ที่1  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2534

รหัสนักศึกษา     2531051641128

กำลังศึกษาอยู่     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์   วิทยาเขตวังไกลกังวล

ปัจจุบันพักอยู่     บ้านเอื้ออาทร 3

บ้านเลขที่       54/2  ม.2 ต.ช้างแรก   อ.บางสะพานน้อย  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77170

Advertisements