ZMOT คืออะไร? 

  คือช่วงเวลาที่ลูกค้าจะมีปฏิสัมพันธ์กับแบรนด์ก่อนหน้าที่จะไปถึงร้านค้าจริงกล่าวคือการค้นหาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวของสินค้าที่เกิดขึ้นก่อนการไปที่หน้าร้านจริง โดยการเริ่มต้นการหามูลจาก รีวิวหรือสื่อๆ ทั้ง youtube Social Media หรือแม้แต่การใช้โทรศัพท์เพื่อดูรายละเอียดสินค้านั้นๆ  เพื่อเป็นข้อมูลก่อนก่อนการตัดสินใจไปซื้อสินค้าที่หน้าจริง

Image

ความหมายของธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจขนาดย่อม 

ธุรกิจ หมายถึง การดำเนินกิจกรรมทางด้านการผลิต การจำหน่าย และการบริการ ธุรกิจ SMEs หรือ ธุรกิจขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของ ดำเนินการโดยเจ้าของเอง ไม่เป็นเครื่องมือของธุรกิจใดไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือธุรกิจอื่น มีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำและมีพนักงานจำนวนไม่มาก

โซเชียลมีเดีย    เป็นรูปแบบการสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าของโลกการสื่อสารของมนุษยชาติจากการสื่อสารทางเดียวที่ควบคุมโดยสื่อกระแส่หลัก เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ ฯลฯ ให้เป็นการสื่อสารสองทางหรือหลายทางที่มีการตอบโต้แลกเปลี่ยนกันในทันทีทันใด

 facebook  marketing

ในปัจจุบันชุมชนออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก คือ Facebook การทำการตลาดผ่านทาง Facebook หรือ Facebook Marketing สามารถทำได้หลายรูปแบบ  เช่น  Custom Facebook Page, Business Page

Google AdWords คือ โฆษณาในรูปแบบ pay per click ข้อดี คือ เสียค่าใช้จ่ายตามจริง เมื่อผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น และโฆษณาจะปรากฏให้ผู้ชมเห็นตามคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือ กลุ่มคำที่คุณเลือกไว้ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

ค่าใช้จ่ายการลงโฆษณา ผ่านเสิร์ช เอนจิ้นในรูปแบบ Cost Per Click ของแต่ละแคมเปญจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกลุ่มคำหรือคีย์เวิร์ดที่เลือกใช้ คีย์เวิร์ดคำใดที่เป็นที่นิยม และมีคู่แข่งขันเป็นจำนวนมาก ค่าใช้จ่ายต่อการคลิก 1 ครั้งก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ความชำนาญในการเลือกคีย์เวิร์ดและการเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย ช่วงระยะเวลาและความต่อเนื่องของแคมเปญ จำนวนชิ้นงานโฆษณาของแต่ละแคมเปญ ระบบการดูแลบริหารแคมเปญ เพื่อให้เกิดราคาต่อคลิกที่มีประสิทธิผลสูงสุด   ทั้งหมดล้วนส่งผลถึงงบประมาณที่ใช้ในการโฆษณาทั้งสิ้น

ธุรกิจออนไลน์คืออะไร? ธุรกิจออนไลน์ ต้องทำอะไร ทำอย่างไร เป็นแบบไหน ทำที่ไหน ทำเมื่อไหร่ รายได้ๆยังไง?
เราเรียกธุรกิจนี้ว่า ” ธุรกิจออนไลน์ ” เนื่องจากการทำงานทุกอย่าง จะกระทำผ่านอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะ แตกต่างจากธุรกิจทั่วๆ ไปธุรกิจออนไลน์ทำกันอย่างไร ? ธุรกิจออนไลน์ จะทำกันผ่านอินเตอร์เน็ตในทุกๆส่วนงาน ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาธุรกิจ การแนะนำคนให้เข้าชมธุรกิจของ กลุ่มคนที่จะเข้าชมธุรกิจของเราล้วนชมผ่านอินเตอร์เน็ตทั้งสิ้น ไม่ได้เดินเข้ามาหาเราเหมือนธุรกิจทั่วไปที่เป็นแบบออฟไลน์

Goodle Hangouts สามารถใช้ติดต่อกับลูกค้าได้ ผ่านออนไลน์สามารถคุยได้ 10 คน  ลูกค้าสามารถเห็นเอกสารชี้แจงได้เลย  เสนอราคาสินค้าได้   สามารถประชุมกันได้โดยไม่ต้องมา

คำศัพท์

Fmotหรือ First Moment of Truth  หมายถึง เป็นคำที่ถูกนิยามไว้ตั้งแต่ปี 2005 โดย Procter & Gamble (P&G) ว่าเป็นชั่วขณะที่ผู้ซื้อมีปฏิสัมพันธ์กับหน้าร้านและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ

 Increase หมายถึงการเพิ่มขึ้น,จำนวนที่เพิ่มขึ้น

Performance หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการกระทำ

Go global หมายถึง เพื่อทำให้ผู้ใช้สามารถเรียกใช้งานแอพลิเคชั่นจากคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

Bounce Rate หมายถึง เปอร์เซ็นต์ของคนเข้าเว็บ และออกไปเลย (ไม่สนใจในเว็บของเรา) ยิ่งเปอร์เซ็นต์สูง ยิ่งไม่ดี

Google Analytics หมายถึง ตัวเก็บสถิติเกี่ยวกับผู้เข้าชมเว็บไซต์ พฤติกรรมของคนที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ รวมทั้งติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา

Pagerank (PR) หมายถึง ค่าที่ทาง google ให้ความสำคัญกับเว็บไซต์ของเรา ซึ่งมีตั้งแต่ระดับ 1-10 ยิ่งมีค่ามากยิ่งแสดงว่า google ให้ความสำคัญมาก ค่านี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของเว็บ และคุณภาพของ Link ที่เข้ามาหาเว็บ

Stimulus หมายถึง สัญญาณหรือการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลต่อกิจกรรมของสิ่งมีชีวิต

Malware หมายถึง ไวรัส หนอนอินเตอร์เน็ต และโทรจัน ที่มีพฤติกรรมรบกวนและสร้างความเสียหายแก่ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

Social Media หมายถึง สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผู้ใช้เขียนขึ้นเอง ทำขึ้นเอง หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำมาแบ่งปันให้กับผู้อื่นที่อยู่ในเครือข่ายของตน ผ่านทางเว็บไซต์

Social Networkหมายถึง ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์  ปัจจุบัน การสื่อสารแบบนี้ จะทำผ่านทาง Internet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

Service เป็นการบริการทางด้านใด ทางด้านหนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน

SoLoMo (Social Location Mobile) หมายถึง เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการตลาดที่วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค

Commuting คือการต้องเดินทางไปเพื่อทำภารกิจบางอย่าง เป็นการเดินทางที่อาจกระทำกันบ่อยๆ หรือทุกวัน  เช่นทุกเช้าวันทำงาน ต้องเดินทางไปทำงาน หรือไปศึกษาเล่าเรียน ดังนี้เรียกว่า commuting

Engage หมายถึง ประกอบ ข้องเกี่ยว

cocial media จะเป็นแทกที่ทำให้ผู้บริโภคนึกถึงเรา เพื่อให้พูดถึงเราในแง่ที่ดี

AEC ย่อมาจาก ASEAN  Economic  Community หรือประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน เป็นเป้าหมายสำหรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของสมาคมประชาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน (Association  of  Southeast  Asia n  Nations: ASE AN ) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม ทั้งนี้ อาเซียน มีเป้าหมายที่จะให้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจบรรลุผล

 increase ความหมาย แลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ สาระ เรื่องราวต่าง ๆ เกี่ยวกับ increase กับสนุก! ความรู้ แหล่งความรู้ของคนไทย เพื่อคนไทย และสังคมไทย

CMOS คืออะไร  CMOS (ซีมอส) ย่อมาจาก “Complementary Metal Oxide Semiconductor” เป็นชิปไอซีที่ใช้เก็บข้อมูลที่เป็นค่าเฉพาะของแต่ละระบบ เพื่อให้ Bios (ไบออส) นำไปใช้ในการบู๊ตระบบ ข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ใน CMOS

Google AdWords คือ โฆษณาในรูปแบบ pay per click ข้อดี คือ เสียค่าใช้จ่ายตามจริง เมื่อผู้ใช้บริการค้นหาข้อมูลคลิกเข้าชมเว็บไซต์ของคุณเท่านั้น และโฆษณาจะปรากฏให้ผู้ชมเห็นตามคีย์เวิร์ด (Keyword) หรือ กลุ่มคำที่คุณเลือกไว้ซึ่งเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ

Advertisements